Mašine sa transportom za korpe

Mašine sa transportom za korpe su predviđene za objekte sa velikim obimom - hotele, ugostiteljske objekte i institucionalni ketering. Efikasnost ovog modela se zasniva na inovativnoj tehnologiji:

 

  • <gs id="61fe1e58-0b6a-4469-a34c-f68846046c9a" ginger_software_uiphraseguid="11a110d6-7016-44c5-b82b-23048eb63ecd" class="GINGER_SOFTWARE_mark">Efikasan</gs> <gs id="fe53d36b-bfc5-4a26-85c7-3d32095eea67" ginger_software_uiphraseguid="11a110d6-7016-44c5-b82b-23048eb63ecd" class="GINGER_SOFTWARE_mark">sistem</gs> <gs id="1c32bc4b-bab3-48a1-86ca-9e9c6a101d16" ginger_software_uiphraseguid="11a110d6-7016-44c5-b82b-23048eb63ecd" class="GINGER_SOFTWARE_mark">pranja</gs>
  • Filtriranje rastvora za pranje
  • <gs id="2d0a8a1f-b073-4b61-8430-3aae004b2a9e" ginger_software_uiphraseguid="e9aaee43-0ef7-4329-a7ca-a054ff2e9956" class="GINGER_SOFTWARE_mark">Specijalni</gs> <gs id="3a1498aa-10a2-4874-b00c-7692898f0bc9" ginger_software_uiphraseguid="e9aaee43-0ef7-4329-a7ca-a054ff2e9956" class="GINGER_SOFTWARE_mark">programi</gs> <gs id="911b9976-0e9b-4177-ba7e-f62ccf16edc3" ginger_software_uiphraseguid="e9aaee43-0ef7-4329-a7ca-a054ff2e9956" class="GINGER_SOFTWARE_mark">pranja</gs>
  • <gs id="c5f981cd-047a-4ab1-b691-0fe34a77b0fb" ginger_software_uiphraseguid="6b6fcf79-db53-49e3-aca2-e4f6d1d7865a" class="GINGER_SOFTWARE_mark">Neprekidan</gs> transport <gs id="50183f44-17ba-4ab2-b602-7f4ef68df3aa" ginger_software_uiphraseguid="6b6fcf79-db53-49e3-aca2-e4f6d1d7865a" class="GINGER_SOFTWARE_mark">korpi</gs>
  • Zona pretpranja sa izmenjivačem toplote.

U zavisnosti od Vaših zahteva dostupni su modeli sa jednim tankom i višestrukim tankom.