Classeq protočne mašine za posuđe

Classeq protočna mašine za posuđe (poznata kao mašina sa haubom) su mašine velike zapremine, jednostavne za korišćenje, poseduju WRAS sistem, predviđene za uspravnu i ugaonu montažu.

Pogodna je za kuhinje sa velikim obimom posla zbog kapaciteta pranja 720 tanjira / 1h.