Hemikalije

Winterhalter nudi visoko kvalitetna sredstva za pranje i higijenske proizvode. Garantuje perfektne i sjajne rezultate pranja.

Winterhalter nudi:

  • sredstva za pranje
  • sredstva za ispiranje
  • proizvodi za ekstremno intezivne teške poslove i o postupke pranja
  • opšta kuhinjska higijena