Porcelan Freestyle

Freestyle linija porcelana je kreativna i funkcionalna kolekcija posuđa uklopiva u moderni ali i svakodnevni servis. Freestyle porcelan je dizajniran da predstavi meni na uzbudljiv i savremen način zahvaljujući asimetričnim oblicima i kompoziciji posuđa.