TecnoEco 70 i 90

Serija profesionalne termo opreme Tecno90 Eco sa otvorenim gorionicima opremljena je sa najkvalitetnijim komponentama sa velikim performansama, pogodna za velike kuhinje. Svi gorionici su izgrađeni od livenog gvožđa sa snagom od 8kW i obezbeđeni su sa sigurnosnim ventilom sa termoelementom i pilot plamenom, u cilju osiguranja velikih performansi i bezbednosti. Rešetke od livenog gvožđa su čvrste, stabilne i lake za rukovanje jer su nezavisne za svaki gorionik.

Serija profesionalne termo opreme Tecno70 Eco predstavlja opseg šporeta dizajniranih sa specifičnom pažnjom na troškove i na tecnoinox kvalitet. Dostupni su gasni i električni šporeti, top i sa postoljem.